Les Johnnys du classement :Classement_AN_AN

1. Kimura Takuya (SMAP) - 1er depuis 15 ans
3. Akanishi Jin (KAT-TUN) - 8ème en 2007
4. Matsumoto Jun (Arashi) - 5ème en 2007
5. Nakai Masahiro (SMAP) - 3ème en 2007
6. Yamashita Tomohisa (NewS) - 14ème
7. Katori Shingo (SMAP)
8. Okada Junichi (V6) - 4ème en 2007
10. Kusanagi Tsuyoshi (SMAP)
11. Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)
12. Inagaki Goro (SMAP)
14. Sakurai Sho (Arashi)
15. Domoto Koichi (Kinki Kids)
16. Ninomiya Kazunari (Arashi)
18. Nagase Tomoya (TOKIO)
20. Nishikido Ryo (NewS & Kanjani8)
21. Ikuta Toma (Johnnys Junior)
23. Takizawa Hideaki (Tackey & Tsubasa)
24. Ohkura Tadayoshi (Kanjani8)

Sur 24 personnalités, 18 sont des Johnnys... Tous les membres de SMAP font partie du classement (1er, 5, 7, 10 et 12), il y a aussi deux membres des KAT-TUN (3 et 11), deux des NewS (6 et 20), et trois d'Arashi (4, 14 et 16).